برگزاری همایش غربالگری سرطان سینه در مرکز خیرالنساء میبد

برگزاری همایش غربالگری سرطان سینه در مرکز خیرالنساء میبد

1398/10/09 133 بازدید

بازدید مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد از شهرستان میبد

بازدید مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد از شهرستان میبد

1398/09/30 98 بازدید

نشست دوجانبه ریاست فنی و حرفه ای میبد و رئیس پروژه خوشه زیلو

نشست دوجانبه ریاست فنی و حرفه ای میبد و رئیس پروژه خوشه زیلو

1398/09/24 75 بازدید

بازدید اولیاء کارآموزان از مرکز میبد به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی

بازدید اولیاء کارآموزان از مرکز میبد به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی

1398/08/27 86 بازدید