برگزاری دوره آموزشی کلیات پیشگیری از وقوع جرم

برگزاری دوره آموزشی کلیات پیشگیری از وقوع جرم

1398/07/02 40 بازدید

بازدید از موسسه خیریه حکمت ده آباد

بازدید از موسسه خیریه حکمت ده آباد

1398/06/28 17 بازدید

کارگاه ۲ روزه آموزشی لعاب و سرامیک به صورت ورکشاپ در میبد برگزار شد

کارگاه ۲ روزه آموزشی لعاب و سرامیک به صورت ورکشاپ در میبد برگزار شد

1398/06/27 20 بازدید

برگزاری دوره تناسب اندام ویژه کارکنان

برگزاری دوره تناسب اندام ویژه کارکنان

1398/06/27 23 بازدید