شرکت در نمازجمعه در هفته ملی مهارت

شرکت در نمازجمعه در هفته ملی مهارت

1400/05/01 285 بازدید

جشنواره گرامیداشت هفته ملی مهارت

جشنواره گرامیداشت هفته ملی مهارت

1400/04/09 316 بازدید

برگزاری اولین تور گردشگری مهارت و بازدید از دپارتمان سفال، سرامیک و لعاب

برگزاری اولین تور گردشگری مهارت و بازدید از دپارتمان سفال، سرامیک و لعاب

1400/01/11 311 بازدید

اولین روز کاری سال 1400

اولین روز کاری سال 1400

1400/01/05 306 بازدید