نشست شورای مهارت در بخش ندوشن

نشست شورای مهارت در بخش ندوشن

1398/11/01 25 بازدید

 بازدید ریاست مرکز فنی و حرفه ای میبد از مرکز توانبخشی رشد

بازدید ریاست مرکز فنی و حرفه ای میبد از مرکز توانبخشی رشد

1398/10/24 60 بازدید

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد: آموزش‌ها باید تولید محور و متصل به منزل و بدون نیاز به سرمایه و وام باشد

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد: آموزش‌ها باید تولید محور و متصل به منزل و بدون نیاز به سرمایه و وام باشد

1398/10/21 62 بازدید

آشنائی با حرفه تعمیرکار تلفن همراه

آشنائی با حرفه تعمیرکار تلفن همراه

1398/10/15 79 بازدید