تقدیر از خانواده ایثارگران فنی و حرفه ای به مناسبت ایام الله دهه فجر

تقدیر از خانواده ایثارگران فنی و حرفه ای به مناسبت ایام الله دهه فجر

17/1398/11 58 بازدید

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران میبد

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران میبد

17/1398/11 68 بازدید

اردوی فرهنگی، ورزشی و آموزشی بنستان

اردوی فرهنگی، ورزشی و آموزشی بنستان

1398/11/03 41 بازدید

نشست دوجانبه ریاست فنی و حرفه ای میبد و رئیس دانشگاه علمی و کاربردی مجتمع کاشی میبد

نشست دوجانبه ریاست فنی و حرفه ای میبد و رئیس دانشگاه علمی و کاربردی مجتمع کاشی میبد

1398/11/02 29 بازدید