کاشت درخت و نهال به مناسبت هفته درختکاری

کاشت درخت و نهال به مناسبت هفته درختکاری

پنج‌شنبه 15 اسفند 1398 و ساعت 10:49:05 167

    در هفته درختکاری و به منظور بهبود حفظ و حراست از فضای سبز موجود با همکاری و مشارکت کارکنان مرکز نسبت به هرس، درختکاری، کوددهی و آبیاری درختان اقدام گردید. ریاست مرکز ضمن تشکر و قدردانی از همه همکاران که در این طرح مشارکت نمودند، از شهرداری محترم میبد که نسبت به تامین کود و نهال با این مرکز همکاری داشتند، قدردانی گردید.