به گزارش روابط عمومی فنی و حرفه ای میبد طی این نشست که در دانشگاه میبد برگزار شد حسین فلاح رئیس مرکز فنی و حرفه ای میبد ضمن تاکید بر نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در توانمند سازی و اشتغال جوانان و بهره وری نیروی کار گفت: دانشجویان به عنوان سرمایه های آینده کشور با گذراندن دوره های آموزشی فنی و حرفه ای می توانند با اعتماد بنفس و اطمینان بیشتری در فضای کسب و کار پسادانش آموختگی وارد شوند.  رئیس مرکز فنی و حرفه ای  خواستار ترویج فرهنگ مهارت آموزی در جامعه با کمک دانشگاه و طرح موضوع در شورای فرهنگ عمومی شهرستان شد.در این نشست با اشاره به امکانات و قابلیتهای فنی و حرفه ای موارد همکاریهای دوجانبه با دانشگاه مطرح گردید. دکتر کلانتری ریاست دانشگاه میبد نیز ضمن تاکید بر ضرورت مهارت آموزی و تاثیر آن دراشتغال و بهره وری آمادگی دانشگاه را جهت هرگونه همکاری در برگزاری دوره های آموزشی مهارتی اعلام نمودند. در پایان مقرر شد تفاهمنامه ای در این زمینه تنظیم و به امضای طرفین برسد.