به منظور تبادل نظر و مشارکت حداکثری آموزش عالی و بخش خصوصی نشستی با حضور رئیس فنی و حرفه ای میبد در دفتر مرکز دانشگاهی علمی و کاربردی مجتمع کاشی میبد برگزارگردید. در این جلسه دکتر محمد حسین دهقانی ریاست مرکز علمی و کاربردی مجتمع کاشی میبد ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای آموزشی دانشگاه، آمادگی آن مرکز را برای همکاریهای دوجانبه با آموزش فنی و حرفه ای و برگزاری دوره های مورد نیاز بخش صنعت ویژه دانشجویان و کارگران واحد های صنعتی اعلام نمود. حسین فلاح رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای میبد نیز ضمن برشمردن پتانسیل های مرکز فنی و حرفه ای و ارزش و اهمیت گواهینامه های مهارت، آمادگی فنی و حرفه ای را برای اعطای مجوز آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای به دانشگاه علمی و کاربردی مجتمع کاشی میبد اعلام نمود. در این نشست مقرر شد اقدامات لازم از سوی مرکز علمی و کاربردی مجتمع کاشی در خصوص تاسیس آموزشگاه آزاد تخصصی صنعت کاشی و سرامیک انجام و با بررسی استاندارد های مورد نیاز در این صنعت در زمینه نگارش استاندارد جدید همکاری صورت گیرد. ضمناً در این نشست جمعی از اعضای هیات مدیره مجتمع کاشی میبد نیز حضور داشتند.لازم به ذکر است در مرکز علمی و کاربردی میبد رشته های تخصصی کاشی و سرامیک شامل مکانیک، برق، آزمایشگاه فنی و سرامیک(شیمی و فیزیک) بهداشت و ایمنی(HSE) برگزار می شود.