به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش فني وحرفه اي شهرستان میبد،  با توجه به شیوع ویروس کرونا و نیاز مراکز بهداشتی و درمانی به ماسک و اقلام بهداشتی پیشگیری از بیماری كرونا كارگاه توليد ماسك در مرکز خواهران میبد و آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای شهرستان از جمله درخشان، آوا، گل نرگس، گل جامه و پریا نزدیک به 6000 ماسک تولید نموده و در اختیار مراکز بهداشتی قراردادند.