به گزارش روابط عمومی مرکز فنی و حرفه ای میبد به منظور ارتقاء سطح کیفی سلامت بانوان و پیشگیری از بیماری، همایش غربالگری سرطان سینه با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان میبد در تاریخ 98/10/8 در مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران میبد (خیرالنساء) برگزار گردید. دراین همایش خانم میرجلیلی از کارشناسان بیمارستان میبد در خصوص سرطان و راههای پیشگیری و شناسائی و درمان به موقع مباحثی را مطرح نمود. شایان گفتن است که استان یزد در ابتلا به سرطان رتبه اول کشور را دارد و سرطان سینه رتبه اول سرطانها در استان یزد می باشد به همین دلیل این همایش برای افزایش آگاهی بانوان شاغل در ادارات شهرستان برگزار گردید تا نسبت به پیشگیری و احیاناً درمان سرطان اقدام نمایند.