به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای میبد، با توجه به مصوبات جلسه ستاد استانی پیشگیری و مقابله  با کرونا در خصوص شروع دوره های آموزشی مراکز دولتی جلسه ای با حضور رئیس مرکز و مربیان و کارشناسان برگزار گردید.

در این جلسه شیوه نامه فاصله گذاری اجتماعی در عرصه مهارت آموزی و پروتکلهای بهداشتی برای مربیان تشریح شد. همچنین دستورالعمل های مربوط به رعایت بهداشت فردی و فاصله گذاری اجتماعی در خصوص برگزاری آزمون ها نیز بیان گردید.