به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان میبد اولین تورگردشگری مهارت استان یزد طبق افق ترسیم شده مرکز فنی و حرفه ای امام خمینی(ره)  درسال 1400 با حضور علاقمندانی از نقاط مختلف کشور در شهرستان میبد برگزار شد. که ضمن بازدید از دپارتمان تخصصی سفال،سرامیک و لعاب و آشنائی با دیگر رشته های صنایع دستی باحضور در مجموعه نارین قلعه میبد نسبت به آموزش و تهیه خشت توسط این گروه اقدام شد. این اقدام با همکاری مرکز فنی و حرفه ای و میراث فرهنگی و گروه مردم نهاد میبد فردا انجام شد.