به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای میبد در تاریخ پنجشنبه 25/2/1399 دکتر سید جلیل میرمحمدی نماینده منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی ضمن بازدید از کارگاهها در جلسه شورای اداری مرکز نیز شرکت نمودند. در این جلسه، حسین فلاح رئیس فنی حرفه ای میبد با بیان شرح وظایف و حوزه فعالیت این سازمان در کشور و زیرمجموعه های استانی و شهرستانی، در مورد ظرفیت های کمتر فعال شده این حوزه توضیحاتی ارائه داد.  وی در زمینه آموزش در بخش صنایع، آموزشهای محیط کار واقعی و سایربخشهای آموزشی توضیحاتی ارائه نمود و همچنین خواستار جذب و مشارکت خیرین و فراهم نمودن شرایط قانونی در این زمینه شد.

 آقای دکتر سید جلیل میرمحمدی نماینده منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز خرسندی از حضور در مرکز فنی و حرفه ای میبد آمادگی خود را جهت پیگیری و حل مسائل مربوط به  سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را از طریق مجلس شورای اسلامی اعلام نمود.

در ادامه این جلسه نیز مشکلات فنی حرفه ای میبد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که جهت رفع برخی از معضلات قرار بر برگزاری جلسه ای دیگر شد.