بازدید از موسسه خیریه حکمت ده آباد

بازدید از موسسه خیریه حکمت ده آباد

شنبه 30 شهريور 1398 و ساعت 10:17:56 63

آقای حسین فلاح رئیس مرکز فنی و حرفه ای میبد در بازید از موسسه خیریه حکمت ده آباد در جریان فعالیت های این موسسه قرار گرفت.

وی ضمن بازدید از کارگاههای زیلو بافی، کاربافی و قالی بافی از دستندرکاران و بافندگان در این مجموعه تقدیر و تشکر نمود و در خصوص همکاریهای دوجانبه قول پیگیری و همکاری داد. یادآور می شود موسسه خیریه حکمت ده آباد در حال حاضر در یک مدرسه قدیمی مشغول به فعالیت است و با دایر نمودن کارگاههای بافندگی و صنایع دستی موجبات خودکفائی60 نفر را فراهم نموده است.