بازدید از صنایع شهرستان در هفته ملی مهارت

بازدید از صنایع شهرستان در هفته ملی مهارت

يكشنبه 3 مرداد 1400 و ساعت 07:16:11 315

     به گزارش روابط عمومی مرکز میبد در سومین روز گرامیداشت هفته ملی مهارت با حضور در شرکت کاشی نگین میبد و دفتر مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی جهان آباد از مدیران و مهارت آموزان اشتغال یافته در صنایع شهرستان تجلیل بعمل آمد.  و رایزنی هایی در مورد  بسط و گسترش همکاریهای آموزشی صورت گرفته شد.در پایان با ارائه تندیس هفته ملی مهارت از زحمات و حمایتهای مدیران صنایع شهرستان قدردانی گردید.