به گزارش روابط عمومی مرکز میبد، مدیرکل فنی و حرفه ای استان کهگیلویه و بویراحمد و رئیس مرکز خواهران گچساران از دپارتمان تخصصی سفال، سرامیک و لعاب میبد بازدید بعمل آوردند.خانم اسدی ضمن بازدید از کارگاههای مرکز فنی و حرفه ای خیرالنساء از کارگاه زیلو بافی آموزشگاه آزاد درخشان شهرستان نیز بازدید بعمل آورد. در پایان سفر یکروزه خانم اسدی از کارگاههای صنایع دستی سطح شهرمیبد نیزبازدید بعمل آورد.